ประกาศ

บริษัท โตมุ จำกัด ได้ทำการเปลี่ยนโฉมดีไซน์กล่องไฮคิว-โปร และไฮคิว-โปร พลัสใหม่

เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้าบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าสินค้าของแท้ให้สังเกตุดังต่อไปนี้
1. จะพิมพ์โลโก้โตมุสีเขียว
2. ใน 1 กล่องมี 12 ซอง ซองละ 15 กรัม โดยให้สังเกตุจากรูปนะคะ
ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทางกฏหมายกับผู้จำหน่ายสินค้าปลอมแปลง หากผู้บริโภคพบสินค้าที่ไม่ตรงกับภาพ

ถือว่าเป็นสินค้าปลอมหากซื้อรับประทานอาจไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะ

ประกาศ

ณ ขณะนี้  บริษัท โตมุ จำกัด ได้ทำการปิดปรับปรุงแก้ไขระบบสายงานชั่วคราว

  ขออภัย ในความไม่สะดวก


ENTER SITE

Enter Site